Uitvoering

Voordat een rapport wordt opgestelt voert The Hacker Company minimaal één test uit. Dit zal een Black Box test zijn of een White Box test.

Beide methoden zijn van toepassing op zowel web applicaties als interne infrastructuur. Waarbij Black Box testing de uitgeklede variant van White Box testing is.
Voor de Black Box test is weinig extra aandacht nodig en deze zal vooral op afstand worden uitgevoerd.
White Box testing gaat daarin tegen een stuk verder en hierbij wordt het complete bedrijf doorgrond. De nodige medewerking als wel het wederzijdse vertrouwen is hierbij van groot belang.

De rapporten die The Hacker Company aan de hand van de resultaten opstelt kunnen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau worden ingezet.


  Waarom The Hacker Company?

Hacken is niet zomaar iets, en men heeft het vaak over de benodigdheid van een "hacker mindset". Het zogenaamde out of the box thinking. Dit is een van de belangrijkste uitgangs punten om een goede hacker te worden. Deze eigenschappen zijn aan te leren, echter is The Hacker Company hiermee in de wieg gelegd.
Wij ademen gedachten, wij schromen niet gedachten te delen, en wij zijn al helemaal niet bang om te vallen.

Waar veel mensen het wiel opnieuw uitvinden verspilde moeite vinden, doen wij het graag. Want wat als er wél een beter wiel is?

The Hacker Company is in alle opzicht anders denkend, waarbij ethiek een van de belangrijkste uitgangspunten is.

Black box testing is een manier van testen waarbij men volledig in het duister tast. Het bedrijf wordt enkel verkent via publiek toegankelijke informatie bronnen.
read more..
White box testing is een methode waarbij additionele rechten verleend worden, zodat ook de achterliggende interne infrastructuur beter bekeken kan worden. Dit simuleert een aanval van een mogelijke insider.
read more..
Consultacy is een dienst die The Hacker Company met liefde doet. Wij nemen ruim de tijd om alle belangrijke punten door te spreken en u van een passend advies te voorzien.